Łagowska Photography

Regulamin sesji

REGULAMIN SESJI

Rezerwacja sesji wymaga wpłaty zadatku w wysokości 100 zł na konto Mikołaj Łagowski 50 1470 0002 2350 9319 6000 0001 (Eurobank) w tytule wpisując: rodzaj sesji, datę sesji oraz imię i nazwisko osoby wykupującej sesje. Na wpłatę czekamy do dwóch dniach roboczych. Brak wpłaty oznacza rezygnację z zarezerwowanego terminu.

W przypadku zdarzeń losowych np. choroba klient i fotograf mogą przesunąć termin sesji. Wtedy nowy termin ustalamy telefonicznie lub mailowo. Kolejny termin powinien być ustalony nie później niż do miesiąca czasu.

Na sesję przychodzimy zdrowi.

Klient otrzymuje tyle zdjęć ile zakupił (zdjęcia z pakietu + dodatkowe zdjęcia poza pakiet). Klient nie dostaje plików źródłowych (RAW). Wszystkie zdjęcia, które dostaje klient poddane są retuszowi ( korekcja tonalna, wyostrzenie, retusz skóry). Koszt dodatkowego zdjęcia poza pakietem to 30 zł/szt.

W przypadki mini sesji świątecznych, innych promocji np. Black Friday koszt dodatkowych ujęć to 40 zł/szt.

Po sesji klient otrzymuje link do swojej przeselekcjonowanej galerii zdjęć, gdzie wybiera interesujące go zdjęcia, które potem przekazuje fotografowi do obróbki.

Płatność z sesję odbywa się w dniu sesji gotówką lub przelewem na konto bankowe. Za dodatkowe zdjęcia klient płaci przelewem na konto do 2 r/d od momentu wyboru zdjęć lub gotówką w momencie odbioru zdjęć.

Za szkody wyrządzone przez dzieci, osoby trzecie, zwierzęta przyprowadzone na sesję odpowiada Klient i jest zobowiązany do naprawy szkód lub pokrycia ich kosztów.

Klient może przyprowadzić zwierzę na sesję po uprzednim zgłoszeniu tego faktu fotografowi.

Klient oświadcza, iż przed wykonaniem sesji zapoznał się z portfolio i funpage Fotografa pod adresem www.lagowska.eu i znana mu jest twórczość i koncepcja artystyczna wykonywania zdjęć Fotografa, którą akceptuje.

Każda sesja fotograficzna może być Prezentem. Do każdej sesji prezentowej dodany jest bezpłatny voucher. Voucher jest ważny 6 miesięcy od data jego wykupienia.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

Śledź mnie!